×

مزیت‌های آموزش آنلاین موسیقی

مزیت‌های آموزش آنلاین موسیقی همانند سایر حوزه‌های آموزش، آموزش موسیقی به صورت آنلاین نیز مزیت‌های قابل توجهی[...]

موسیقی در بزم

موسیقی در بزم در لغتنامه دهخدا در معنی بزم آمده است "مجلس شراب و جشن و مهمانی"، "مجلس باده پیمایی و کامرانی" و از این لحاظ[...]

فرهاد مهراد

فرهاد مهراد متولد 29 دی 1322 در تهران بود و نهمین و آخرین فرزند خانواده­ای که فرزندان آن، پیش از او هم دستی در هنر داشتند.[...]

آشنایی با سازها ایرانی

آشنایی با سازهای ایرانی به عنوان گام نخست برای آشنایی با سازهای موسیقی ایرانی، و وجوه شباهت و تمایز آنها لازم است در ابتدا[...]

Join our mailing list

To receive special offers & learn about latest courses

Subscribe