×

موسیقی پاپ ایرانی

موسیقی پاپ ایرانیقبل از دهه پنجاه خورشیدی موسیقی ایرانی سراسر تحت تاثیر موسیقی سنتی بود. اما در دهه ۱۳۵۰ خورشیدی با ظهور[...]

مقام در موسیقی ایرانی

مقام در موسیقی ایرانی مقام، که از زمان قدمایی مانند فارابی در موسیقی ما وجود دارد، در کتب مختلف معانی متفاوتی داشته است.[...]

موسیقی در رزم

موسیقی در رزم موسیقی از دیرباز، در میدان­های جنگ نقش و جایگاهی خاص داشته است؛ تا جایی که گفته می­شود در سپاه کوروش از[...]

سنتور

سنتور سنتور یکی از اصیل‌ترین و خوش صداترین سازهای ایرانی است. این ساز در بسیاری از مراسم‌های ایرانی نواخته[...]

Join our mailing list

To receive special offers & learn about latest courses

Subscribe